Hos Flex Gym tilbys det flere nivåer rundt oppfølging av deg som medlem:

Medlemmer

Introduksjon og gjennomgang av apparater inkludert et sirkeltrenings trenings program.
Dette er Inkludert i medlems skapet:

Personlig tilrettelegging

Personlig tilrettelegging av treningsprogram samt oppfølging:
Pris: Kr. 500/time

Øvrige avtaler

Trenger du tilbud utover dette kan det avtales direkte med oss.
Dette gjøres ved å kontakte oss på flex@flexgym.no eller tlf 91335878.