For Flex Gym AS er det viktig å behandle dine opplysninger på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og regler. Med EUs nye personvernforordning (GDPR), som trer i kraft den 20. juli 2018, skjer en positiv endring som gir deg mer kontroll over hvordan dine opplysninger håndteres og større sikkerhet rundt dine personlige opplysninger.

Flex Gym AS behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du blir og er medlem av Flex Gym AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Som medlem i Flex Gym AS samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning krever.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG
Flex Gym AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Flex Gym AS

2 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger
Flex Gym AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, fødselsdato, bilde og mål med treningen.
I tillegg samler Flex Gym AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold, for eksempel opplysninger om besøk, booking av PT timer.

2.2 Hva personopplysningene brukes til.
Flex Gym AS kan bruke dine personopplysninger for å kommunisere med deg vedrørende ditt medlemskap eller din bruk av Flex Gym sine tilbud og tjenester. Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine interesser, og til å forbedre våre tjenester. Informasjonen du oppgir gis ikke videre til tredjepart, med unntak av godkjente databehandlere vi har databehandleravtale med. Siden de opplysningene du gir fra deg ved innmelding utgjør en salgskontrakt, oppbevares disse opplysningene i vårt kunderegister i henhold til Bokføringsloven.

2.3 Om bruk av informasjonskapsler
Flexgym.no og enkelte SMS utsendinger benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette opplyses det om på forhånd. Analyseverktøyet Google Analytics brukes til å samle inn statistikk om trafikken på flexgym.no og for å gjøre www.flexgym.no mer brukervennlig. Facebook bruker informasjonskapsel for å optimalisere vår annonsering på Facebook. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Ingen av informasjonskapslene kan knyttes til deg som person. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Slik administrerer du informasjonskapsler i nettleseren din (nettvett.no) Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av innholdet på vår hjemmeside og til deler av SMS kommunikasjonen.
2.4 Om bruk av nyhetsbrev
Når du har gitt oss ditt samtykke for å motta epost vil du kunne motta nyhetsbrev fra Flex Gym med nyttig informasjon knyttet til ditt medlemskap og det vi har å tilby. Epostadressen din vil ikke bli gitt videre til noen tredjepart, og du kan når som helst melde deg av denne listen.

3 SAMMENSTILLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Flex Gym AS forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for statistikk. Det kan tenkes at Flex Gym AS vil bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse våre tilbud og markedsføringshenvendelser til våre kunder.

4 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Flex Gym AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Flex Gym AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

5 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – TAUSHETSPLIKT
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
d. som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.
Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Flex Gym AS tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskap som etter avtale med Flex Gym AS forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.
Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Flex Gym  AS sine krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.
Flex Gym AS kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

6 DINE RETTIGHETER
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Flex Gym AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan se, endre og hente ut slike opplysninger ved å kontakte flex@flexgym.no

7 REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
Flex Gym AS kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller
b. revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.
Flex Gym AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevne mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

8 HENVENDELSER
Vedrørende spørsmål om Flex Gym AS sin behandling av personopplysninger, så kan vi kontaktes på flex@flexgym.no